جمعه, 25 آبان 1397
بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها
۲۰۸۲
 ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

همشهریان عزیز:

با استناد به بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها و به منظور رفع خطر از بنا ها و دیوار های شکسته و خطرناک و زمینهای متروکه و ... ضروری است مالکین نسبت به رفع خطر ازاین گونه بناها و زمینهای متروکه که تهدیدی علیه امنیت و بهداشت عمومی می باشد هر چه سریعتر اقدام نمایند، درغیر این صورت شهرداری طبق قانون راسا اقدام نموده و هزینه اقدامات (تخریب) انجام شده به اضافه ی 15% جریمه همراه با عوارض قانونی از مالکین این گونه املاک یا اراضی وصول خواهد کرد.

 بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0