سه‌شنبه, 1 مرداد 1398
احكام رسمی معاونت‌های شهرداری كازرون صادر شد
۲۱۳۵
 ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

به گزارش روابط عمومی شهرداری کازرون پس از طی تشریفات قانونی صدور احکام رسمی معاونت‌های شهرداری کازرون صادر گردید بدین ترتیب جناب آقایان مهندس نوذری بعنوان معاونت فنی و عمرانی و محمد علی برزوئی بعنوان معاون خدمات شهری و اصغر قاسمی بعنوان معاونت توسعه و مدیریت منابع بصورت رسمی  در پست های مذکور برابر با چارت سازمانی شهرداری منصوب شدند.

شایان ذکر است مهندس نوذری به مدت یک سال بعنوان سرپرستی معاونت فنی و عمرانی ومهندس برزوئی به مدت پنج سال سرپرستی معاونت خدمات شهرداری فعالیت داشتند وآقای اصغر قاسمی با مدرک تحصیلی مدیریت دولتی با بیش از ۱۴ سال بعنوان معاون و رئیس خدمات شهری فعالیت داشتند و طبق اعلام مراجع ذی ربط با توجه به شرایط احراز پست های سازمانی برای معاونت توسعه  مدیریت و منابع منصوب گردید.بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0