جمعه, 22 آذر 1398
ادامه عملیات نصب ستهای ورزشی در پارك های سطح شهر از جمله پاركهای آزادی، طالقانی و پارك حاشیه ای خیابان دار السلام به منظور ارتقاء سلامت جسم و روان و ترغیب شهروندان به ورزش
۲۲۵۸
 ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0