پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 28 آذر 1397
پيربنكي

 
 
   در هشت كيلومتري جاده قديم كازرون به شيراز، پس از عبور از كتل مشهور« پيرزن» بقعه اي ساده و گچي از دور نمايان مي شود كه به « پيربنكي » معروف است. در گذشته مسافرين خسته پس از طي مسافتي چند از جاده شوسه كازرون به شيراز لحظاتي در اين مكان به استراحت مي پرداخته اند. اين بقعه در مجاورت قبرستاني قديمي واقع شده كه در آن سنگ تيرهاي بزرگ و منقوش به خطوط و اشكال زيبا ديده مي شود. ويژگي اين بقعه كه زبان زد عام و خاص است، رويش دو درخت بنه(پسته كوهي) بر بالاي بام و گنبد آن است. يكي از آن ها در انتهاي فوقاني گنبد ريشه دوانده و مشخص نيست كه ريشه آن از كجاست امّا سرسبز است و هر ساله ميوه مي دهد. ديگري در لاي ديوار بقعه بيرون آمده و با زمين ارتباطي ندارد. بقعه مزبور داراي سنگ قبري است كه در داخل ضريحي چوبي قرار گرفته است 
                                                                                                                      

       
       

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0