• تاريخ :
     ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ 
  • کد خبر : ۲۱۵۱
قطع و یا هرس درختان بدون اجازه شهرداری جرم محسوب می شود

به موجب ماده ۱ قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۸۸ قطع و هرس هر نوع درخت در معابرو اماکن عمومی، خصوصی واقع در محدوده و حریم شهر ها بدون اجازه شهرداری ممنوع می باشد لذا در صورتی که وجود درختان در مراکز عمومی مانع عبور و مرور و یا ایجاد ضرر و زیان و یا احتمال خسارت به ساکنین یا دیگر شهروندان شود شهروندان می تواند درخواست کتبی خود را مبنی بر قطع و یا هرس درختان مورد اشاره به واحد فضای سبز شهرداری محل تسلیم تا در کمیسیون ماده 7 شهرداری ها مطرح و تصمیم نهایی اخذ و اقدامات قانونی انجام شود.

همچنین ماده 6 همین قانون هرکس درختان موضوع ماده (1) قانون گسترش فضای سبز را عالما و عامدا و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات ازبین رفتن آنها را فراهم آورد،علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به جزای نقدی از یک میلیون (1000000) ریال تاده میلیون (10000000)ریال و به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0