پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  سمت نام و نام خانوادگی تاریخ شروع همکاری شماره داخلی مدرک تحصیلی
حـــوزه شهــــردار
سرپرست شهرداری کازرون رضا نوذری 1387/04/01 234 فوق لیسانس مهندسی معماری
مسئول  دفتر شهردار نبی اله مرادی 1390/06/01 234 فوق لیسانس حقوق
  راننده شهردار اصغر زارع 1373/03/01 - دوره تكميلي نهضت
  سرایدار دفتر شهردار حجت شفیعی 1379/10/01 234 دوم راهنمائي
حوزه معاونت عمرانی و شهرسازی
معاون عمرانی و شهرسازی سعید شهیدیان 1386/08/01  226 فوق لیسانس عمران
رئیس اداره عمران محسن ندایی 1374/01/08 230 لیسانس عمران
  کارشناس عمران نوحی 1398/12/08 229 لیسانس عمران
رئیس اداره شهرسازی کاوس رنجبر 1383/09/01 225 لیسانس عمران
کارشناس شهرسازی علی حاجی زاده بیگدلی 1383/09/01 227 فوق لیسانس شهرسازی-برنامه ریزی شهری
کارشناس شهرسازی مجید احمدی 1386/10/01 222 لیسانس عمران
کارشناس شهرسازی امیدرضا جوکاران 1381/01/01 224 لیسانس
کارشناس شهرسازی مهدی حق بیان 1384/11/01 224 لیسانس
کارشناس ماده 100 محمد حسن سرتیپی 1380/01/01 231 دیپلم ساختمان
کارشناس ماده 100 فرزاد فتائی 1384/07/09 231 لیسانس
مسئول دفتر نظارت ساختمانی آراد علیپور 1395/10/12 223 فوق لیسانس
دبرخانه فنی قدرت شجاعی 1379/06/01 223 دیپلم
  دبیرخانه فنی علی گوهری 1371/03/17 207 اول راهنمائي
  دبیرخانه فنی اسماعیل دهقان 1379/10/1 207 اول نظري
نقشه بردار فرهاد قبادی 1396/04/01 - لیسانس
نقشه بردار دیور 1397/12/3 - لیسانس
مسئول امور پشتيباني ماشين آلات مهدی مبصری 1383/09/01 - لیسانس -فنی مکانیک
حوزه معاونت خدمات شهری
معاون خدمات شهری محمد علی برزوئی 1388/01/01 209 لیسانس
کارشناس خدمات شهری علی رنجبر 1392/09/01 206 لیسانس
کارشناس خدمات شهری کمال صنعتی 1370/02/01 208 اول نظري
كارشناس خدمات شهري (امور پسماند) امیر حسین دشتیان 1393/06/15 247 فوق لیسانس مهندسی محیط زیست منابع طبیعی
  کارشناس خدمات شهری مهدی صادق زاده   247 فوق لیسانس مدریت دولتی
مسئول فضای سبز ابراهیم خانی 1371/07/16 - دیپلم
  مسئول کشتارگاه محسن فاضل پور 1387/01/01 - لیسانس برق
مسئول آرامستان بهشت زهرا فضل اله رمضانی 1369/08/01 240 دیپلم
  مسئول آرامستان سید محمد هاشم حامدی 1384/02/ 01 - لیسانس حسابداری
حوزه توسعه و مدریت منابع
رئیس اداره منابع انسانی مجتبی امیری 1395/09/01 220 لیسانس مدریت دولتی
کارشناس اداری ابراهیم عباسی 1395/11/05 218 فوق لیسانس مدریت صنعتی
کارشناس اداری علی حسن عباسی زاده  1391/10/01 219 لیسانس مدریت دولتی
دبیرخانه نادر جلودار 1376/01/01 214 ديپلم اقتصاد اجتماعي
ماشین نویس فرح تام 1372/10/1 218 ديپلم اقتصاد اجتماعي
بایگانی غلامرضا خوشنیت 1369/02/15 210 ديپلم اقتصاد اجتماعي
بایگانی محمد علی نسیمی 1393/05/01 210 ديپلم علوم تجربي
  نگهبانی بهادر کریمی عمله 1370/07/01 202 اول راهنمائي
حوزه امور مالی
  رئيس اداره امور مالي و ذيحساب سید حمید هاشمی 1399/10/1 241 فوق لیسانس مدیریت بازرگانی
حسابدار و جمعدار اموال نرجس نکوئی مهر 1388/02/3 240 لیسانس حسابداری
كارشناس امور مالي فرزانه عباسی 1381/07/01 240 لیسانس حسابداری
كارشناس امور مالی علی هاشمی 1395/09/01 240 فوق لیسانس مدریت آموزشی
کارشناس امور مالی  حمیده زندی لک 1384/10/06 239 فوق لیسانس مدریت دولتی
مسئول حقوق و دستمزد آرش دشتیان 1395/09/01 240 لیسانس حسابداری
کارپرداز فضل الله رمضانی 1369/08/01 239 دیپلم
ماموروصول واحد مالی مهدی اژدری 1379/10/01 239 دوره تكميلي نهضت
كارشناس امور قراردادها نواله مرادی کله لو 1391/10/01 228 ليسانس بهداشت محيط
رئیس اداره درآمد ایوب نامداری 1384/07/02 216 لیسانس حسابداری
کارشناس درآمد لیلا عباس پور 1384/07/02 216 لیسانس حسابداری
کارشناس درآمد (مامور وصول) عیسی طاهری 1395/09/01 215 لیسانس حسابداری
کارشناس نوسازی حسینعلی پیرالو 1395/09/01 215 لیسانس مدریت بازرگانی
کارشناس درآمد (کسب و پیشه) قاسم پناهی 1391/10/01 215 فوق لیسانس حسابداری
مسئول انبار مسعود علیزاده 1378/01/01 242 کارشناسی حقوق
  کارگر انبار هاشم جاوید پور 1370/07/01 242 سوم راهنمایی 
حوزه امور حقوقی و املاک
رئیس اداره حقوقی و املاک محمد مهدی بخرد 1385/12/01 246 کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی
کارشناس حقوقی رحیم رضائی 1391/01/01 219 لیسانس حقوق
کارشناس حقوق فرزاد عباسی 1395/09/01 244 لیسانس حقوق
کارشناس حقوقی احسان برنده 1384/07/01 244 لیسانس مدریت دولتی
حوزه روابط عمومی و امور فرهنگی و اجتماعی
مدیر روابط عمومی وحید جعفری زاده 1395/10/01 238 فوق لیسانس نرم افزار
کارشناس فرهنگی اجتماعی ورزشی جمال اژدری 1381/08/01 238 فوق لیسانس ادبیات
کارشناس روابط عمومی ظفر انصاریان 1395/09/01 238 فوق لیسانس علوم ارتباطات اجتماعی
حوزه امور فن آوری اطلاعات و ارتباطات
رئیس فن آوری اطلاعات و ارتباطات بابک توکلیان 1386/12/01 237 لیسانس کامپیوتر نرم افزار
کارشناس فن آوری اطلاعات و ارتباطات محمدرضا صفاریان 1394/03/01 237 مهندسی نکنولوژی نرم افزار کامپیوتر
حوزه حراست
کارشناس حفاظت فیزیکی (حراست) سید سعید حسینی 1396/01/15 236 کارشناس ارشد مديريت دولتي- مدیریت مالی دولتی
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
  مدیر عامل  حامد پشنگیان 1397/06/01 - کارشناس حرفه ای مدیریت امداد  سوانح غیر طبیعی
سازمان مدریت حمل و نقل
مدیر عامل محسن یزدانی 1380/09/01 - لیسانس فنی مهندسی

 


5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0