پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  سمت نام و نام خانوادگی تاریخ شروع همکاری شماره داخلی مدرک تحصیلی
حـــوزه شهــــردار
سرپرست شهردار اصغر قاسمی 1370/02/07 234 لیسانس مدریت دولتی
مسئول  دفتر شهردار نبی اله مرادی 1390/06/01 234 فوق لیسانس حقوق
حوزه معاونت عمرانی و شهرسازی
معاون عمرانی و شهرسازی رضا نوذری 1387/04/01  226 فوق لیسانس عمران
رئیس اداره عمران محسن یزدانی 1380/09/01 230 لیسانس عمران
کارشناس عمران محسن ندایی 1374/01/08 229 لیسانس عمران
           
           
رئیس اداره شهرسازی سعید شهیدیان 1386/08/01 225 فوق لیسانس عمران
کارشناس شهرسازی مجید احمدی 1386/10/01 222 لیسانس عمران
کارشناس شهرسازی محمد ساسانی پور 1395/09/01 224 لیسانس علوم اجتماعی
کارشناس شهرسازی امیدرضا جوکاران 18سال 224 لیسانس
کارشناس شهرسازی مهدی حق بیان 12سال 224 لیسانس
دبیر کمیسیون ماده 100 غلامرضا خیر 1369/04/25 231 دیپلم
کارشناس ماده 100 محمد حسن سرتیپی 1380/01/01 231 دیپلم ساختمان
مسئول دفتر نظارت ساختمانی رسول محمد علی پور 1395/10/12 223 فوق لیسانس
دبرخانه فنی قدرت شجاعی 1379/06/01 223 دیپلم
نقشه بردار فرهاد قبادی 4سال - لیسانس
نقشه بردار دیور 1سال - لیسانس
حوزه معاونت خدمات شهری
معاون خدمات شهری محمد علی برزوئی 1388/01/01 209 لیسانس
کارشناس خدمات شهری فرزاد فتائی 1384/07/09 206 لیسانس
کارشناس خدمات شهری علی رنجبر 6 سال 208 لیسانس
مسئول فضای سبز ابراهیم خانی 1371/07/16 - دیپلم
  مسئول کشتارگاه بهادر کریمی عمله 1370/07/01 - دیپلم
مسئول آرامستان بهشت زهرا فضل اله رمضانی 1369/08/01 240 دیپلم
مسئول آرامستان سید محمد احد سعادت نیا 2 سال - لیسانس
حوزه توسعه و مدریت منابع
           
رئیس اداره منابع انسانی حمیده زندی لک 1348/10/06 238 فوق لیسانس
کارشناس اداری ابراهیم عباسی 1395/11/05 239 فوق لیسانس
کارشناس اداری علی حسن عباسی زاده  1391/10/01 238 لیسانس
رئیس اداره امور مالی و ذیحساب زهره محمدی 1384/06/01 241 فوق لیسانس
حسابدار نرجس نکوئی مهر 1397/10/23 240 لیسانس
حسابدار فرزانه عباسی 1381/07/01 240 لیسانس
حسابدار نصراله هاشمی 1395/09/01 240 فوق لیسانس
مسئول حقوق و دستمزد آرش دشتیان 1395/09/01 240 لیسانس
کارپرداز فضل الله رمضانی 1369/08/01 240 دیپلم
رئیس اداره درآمد ایوب نامداری 1384/07/02 216 لیسانس حسابداری
کارشناس درآمد لیلا عباس پور 1384/07/02 216 لیسانس حسابداری
کارشناس کسب و پیشه عیسی طاهری 1395/09/01 215 لیسانس حسابداری
کارشناس نوسازی بهنام ظریفکار 1370/02/01 215 دیپلم
کارشناس نوسازی حسینعلی پیرالو 1395/09/01 215 لیسانس
کارشناس نوسازی قاسم پناهی 1391/10/01 215 لیسانس
حوزه امور حقوقی و املاک
رئیس اداره حقوقی و املاک محمد مهدی بخرد 1385/07/01 220 لیسانس
کارشناس املاک رحیم رضائی 1391/01/01 219 لیسانس
کارشناس املاک فرزاد عباسی 1395/09/01 219 لیسانس
کارشناس املاک مسعود طاهری 1395/10/01 219 لیسانس
           
حوزه امور فرهنگی و اجتماعی
کارشناس فرهنگی اجتماعی ورزشی جمال اژدری 1381/08/01 235 فوق لیسانس
کارشناس روابط عمومی ظفر انصاریان 1395/09/01 235 فوق لیسانس
حوزه امور فن آوری اطلاعات و ارتباطات
رئیس فن آوری اطلاعات و ارتباطات بابک توکلیان 1386/12/01 237 لیسانس نرم افزار
کارشناس فن آوری اطلاعات و ارتباطات محمدرضا صفاریان 1394/03/01 237 فوق دیپلم نرم افزار
حوزه حراست
رئیس حراست محسن پیران 1397/06/01 236 فوق لیسانس
کارشناس حراست سید سعید حسینی 1396/01/15 236 لیسانس
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
مدیر عامل  مهدی صادق زاده 1397/06/01 - لیسانس
سازمان مدریت حمل و نقل
مدیر عامل مجتبی امیری 1395/09/01 - لیسانس

 


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0