پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

موضوع قرارداد برنده مبلغ کل قرارداد(ریال) تاریخ انعقاد قرارداد تاریخ شروع تاریخ اتمام روش برگزاری  
تهیه و اجرای اسفالت گرم در بافت فرسوده شرکت خرم جنوب بوشهر 13،900،000،000 1398/02/07 1398/02/07 1398/05/07 مناقصه عمومی
تهيه و اجراي آسفالت شرکت هفتصد 1،800،000،000 1398/01/28 1398/01/31 1398/03/31 مناقصه عمومی
 تنظیف و حمل و دفن زباله  شرکت معمار ساز کازرون 49،200،000،000 1397/03/07 1397/07/01 1398/06/31 مناقصه عمومی
 فضای سبز شرق شهر  شرکت آئین بیشاپور کازرون 22،200،000،000 1396/12/28 1397/01/01 1397/12/29 مناقصه عمومی
 فضای سبز غرب شهر  شرکت نوین باغ گستر کازرون 19،800،000،000 1396/12/28 1397/01/01 1397/12/29 مناقصه عمومی
اجرای پارک حاشیه ای بلوار ملت شرکت مهندسی معماری کاه گل کازرون 1،800،000،000 1397/06/10 1397/06/11 1397/11/10 مناقصه عمومی
اجرای کانال سیل بر سرپوشیده شرکت آباد راهان لیان 5،000،000،000 1397/06/24 1397/06/25 1397/12/24 مناقصه عمومی

کانیوگذاری شهرکهای پردیس، فجر،

باقرآباد و ...

شرکت مهندسی معماری کاه گل کازرون 1،000،000،000 1397/10/18 1397/10/20 1397/12/29 مناقصه عمومی

 


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0