پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

موضوع قرارداد روش برگزاری برنده مبلغ کل قرارداد تاریخ عقد قرارداد تاریخ شروع تاریخ پایان  قرارداد
تهيه و اجراي آسفالت گرم سطح شهر مناقصه عمومی شرکت هفتصد 20،000،000،000 ریال 1398/03/19 1398/03/20 1398/09/20
تهيه قطعات ، نصب و راه اندازي يك باب اتاق سردخانه بالاي صفر دزجه مناقصه عمومی شركت مهندسي طرح و ساخت دامون 3،166،300،000 ریال 1398/02/25 1398/02/30 1398/03/30
استاندارد سازي جايگاه CNG(N.P) واقع در بلوار ملت ترک تشریفات شركت سرير گاز شاهوار 2،800،000،000 1398/02/12 1398/02/15 1398/02/30
تهيه و اجراي آسفالت گرم در بافت فرسوده مناقصه عمومی شركت خرم جنوب بوشهر 13،900،000،000 ریال 1398/02/07 1398/02/07 1398/05/07
تهيه و اجراي آسفالت گرم سطح شهر مناقصه عمومی شرکت هفتصد 1،800،000،000 ریال 1398/01/28 1398/01/31 1398/03/31

 


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0