پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شنبه, 28 دی 1398

پیام سازمان مدریت حمل و نقل

رییس سازمان مدریت حمل و نقل

رییس سازمان مدریت حمل و نقل 

مجتبی امیری

 

گزیده خبر
دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۲۲۸۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ 
۱۱:۲۵:۳۸

اعضای هیت مدیره
معرفی سمت
جناب آقای صفاریان کارشناس it
جناب آقای توکلیان کارشناس it
   
   
   
   
   
   
   

 


فعالیت های جاری

5.5.6.0
گروه دورانV5.5.6.0